Update Control - Tắt Update Windown 10 Win Down 11

 

Update Control  - Tắt Update Windown 10 Win Down 11

Update Control 2.0 là công cụ có chức năng tắt mở nhanh Windows Update của Windows 10/11. Mặc định Windows Update sẽ bật và khi có bản update mới sẽ tự động update cài đặt các bản vá và driver cho hệ điều hành. Với Windows 10/11 bạn không thể chọn tắt Windows Update và khi update có trường hợp bị treo và mất rất nhiều thời gian restart để hoàn tất quá trình update. Công cụ dưới đây sẽ giúp các bạn tắt hoặc mở lại Windows Update nhanh nhất.
Để tắt : Disable Update
Để bật : Enable Update

Khởi động lại máy để thành công
Mới hơn Cũ hơn