Hướng dẫn k_ich họa.t Offile - Windown

 Hướng dẫn k_ich họa.t Offile - Windown 

Hướng dẫn k_ich họa.t Offile - Windown  , khi mua máy tại VZ sẽ có bộ Tool theo máy được để ngoài màn hình .

Nếu chưa có xuống cuối bài viết có link tải

[ LƯU Ý ] TẮT HẾT OFFILE TRƯỚC KHI KÍCH HOẠT 


LÀM THEO HƯỚNG DẪN TRÊN HÌNH ẢNH....

Bước 1: 


Bước 2Bước 3Bước 4

 

 


TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ FILE TẢI THEO LINK : 

Sau khi tải về làm theo các bước


Mới hơn Cũ hơn